Digitalització 4.0

[MARCA]
Referència: DIGITALITZACIO

Ara ja se com estic i què he de fer, però … Quines solucions hi ha al mercat? I els proveïdors, qui s’ajusta millor a les meves necessitats i a la meva realitat i cultura d’empresa? Com els puc trobar? Quina informació necessitaran per poder ofertar correctament? Com els avaluo? Quantes persones hauré de destinar i amb quina dedicació? Qui farà el seguiment del dia a dia?

No totes les propostes del mercat són vàlides per a tothom. Cada empresa, cada fàbrica, cada línia o secció és única. No hi ha dues fàbriques iguals.

Sovint fer el procés de selecció i implantació de tecnologia es converteix en un autèntic malson. Des de Smart Manufacturing i4 fem:

  • Redacció de requeriments d’usuari (alineats amb els objectius).
  • Redacció d’especificacions funcionals (alineades amb els requeriments d’usuari).
  • Prospecció de les propostes de mercat que millor s’adapten a les necessitats de cada fàbrica.
  • Recerca dels proveïdors que millor implantació puguin fer per a les solucions seleccionades.
  • Suport al procés de presa de decisió, tan de la solució adient, com del proveïdor més idoni.
  • Gestió del projecte i seguiment d’incidències i entregues, segons els acords comercials establerts durant el procés de selecció.

...