Posicionament SEO

Cada vegada són més els negocis que veuen la importància de tenir una presència online per tal d’arribar al màxim nombre de clients possibles i tenir un bon posicionament en els cercadors. El SEO (Search Engine Optimization) fa referència al conjunt de tècniques i estratègies que s’apliquen amb l’objectiu d’aparèixer en les primeres posicions en els resultats de forma orgànica i sostinguda en el temps.

Per això, al Port d’Idees treballem tota mena d’accions de SEO OnPage (factors interns) i SEO OffPage (factors externs) orientades a optimitzar al màxim els continguts relacionats amb l’empresa, per tal de complir els requisits dels algoritmes dels cercadors i destacar per sobre els competidors.


...