JURISLAB ADVOCATS, S.L.P.

Referència: ADVOCATS

SERVEIS JURÍDICS PER A EMPRESES

Som un despatx d’advocats amb seus a Vic i Barcelona, dedicat a l’assessorament i defensa jurídica, creat amb una clara vocació de servei a les empreses.

Ens impliquem personalment en la resolució dels conflictes i negocis jurídics dels nostres clients, com si fossin nostres, comprometent-nos en posar al servei del client solucions legals a mida per la seva empresa. Oferim un tracte personalitzat i directe amb l’advocat, doncs entenem que no existeixen dos clients iguals ni dos casos idèntics.    

Acceptem un número limitat de clients i d’expedients, d’acord amb la dimensió del nostre equip de professionals i de col·laboradors externs, per tal de dedicar-li als nostres clients tot el temps que requereixin els seus assumptes, doncs només així podem oferir-los un servei jurídic de la màxima qualitat, estudiant de forma constant, rigorosa i àgil tots els casos que se’ns plantegen.

 

Practiquem l’advocacia preventiva, basada en un profund coneixement dels negocis dels nostres clients, que ens permet detectar els riscos de cada activitat empresarial i avançar-nos als conflictes, proposant la implementació de les mesures adequades per tal de minimitzar les possibilitats que neixi el conflicte, o si aquest és inevitable, planificar la millor estratègia de defensa.

El nostre valor afegit consisteix no només en buscar solució als problemes i conflictes jurídics existents, sinó en ser proactius advertint a l’empresari dels que podrien sorgir en el dia a dia del seu negoci i que en moltes ocasions desconeix, per tal de prevenir-los i evitar-los sempre que sigui possible.

Davant de qualsevol conflicte o negoci jurídic, podreu confiar a JURISLAB ADVOCATS el vostre assessorament i defensa integrals, tant extrajudicial com judicial, davant de totes les instàncies i administracions públiques on calgui. Disposem d’advocats experts en totes les àrees del dret que afecten a l’empresa, per tal que no hagueu de encarregar-vos de buscar de forma separada professionals de diferents disciplines per poder donar resposta amb garanties a les necessitats jurídiques de la vostra activitat empresarial.

Perquè sabem que quan un client té un problema legal s’altera la marxa normal del seu negoci, a JURISLAB ADVOCATS us escoltem, analitzem la situació, proposem solucions i les implementem.

Ens convertim en el partner jurídic de l’empresa, un engranatge més per fer-la funcionar, permetent-li a l’empresari que es centri en fer allò que millor sap per aconseguir els objectius que es proposi, perquè nosaltres ens n’ocupem de la part legal del teu negoci.

...
Dades de contacte
Carrer Eix Onze de Setembre, 46 Baixos
08500 - VIC
938895232
Horari

De dilluns a divendres de 9h a 14h, i de 16h a 19h.

SERVEIS JURÍDICS PER A EMPRESES

Dret laboral i seguretat social

 

 • Inspeccions de Treball i Seguretat Social
 • Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Accidents laborals
 • Acomiadaments i reestructuracions laborals
 • Modificacions de substancials de les condicions de treball.
 • Defensa davant la jurisdicció social i conciliacions laborals
 • Assessorament a l’empresa en el·leccions sindicals
 • Mediacions i conciliacions al Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Assessorament, negociació i defensa en conflictes col·lectius
 • Negociació de convenis col·lectius
 • Gestió laboral: Assessorament laboral integral, incloent-hi la confecció dels rebuts de salari i cotitzacions a la seguretat social, altes, modificacions i baixes
 • Assessorament jurídic continuat en matèria jurídico-laboral mitjançant un contracte de tarifa plana jurídica o iguala

 

Dret civil

 • Redacció y revisió de tot tipus de contractes
 • Dret de successions: herències, reclamació de legítimes
 • Defensa davant la jurisdicció civil: judici monitori, canviari, ordinari, execucions, etc.

Dret immobiliari

 • Redacció y revisió de contractes (arrendament, compraventa, permuta…)
 • Assessorament en matèria d’arrendaments i propietat horitzontal. Defensa en procediments de desnonament
 • Informe jurídic i fiscal previ a operacions immobiliàries
 • Preparació i tramitació d’escriptures de compravenda, obra nova, divisió en règim de propietat horitzontal, segregacions, agrupacions, etc.

Dret fiscal

 • Inspeccions tributàries
 • Sancions tributàries
 • Liquidació d’impostos (ITP/AJD, Suc. i Donacions, Plusvàlua, …)
 • IRPF
 • Recursos econòmic-administratius

Dret mercantil

 • Dret dels negocis. Contractació mercantil amb clients, proveïdors i en el marc d’aliances estratègiques, tant a nivell nacional com internacional
 • Constitució, transformació, fusió i dissolució de societats.
 • Modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital
 • Assistència a Juntes i Consells
 • Compravenda d’empreses
 • Dret concursal: Assessorament i defensa tant de creditors com d’ empreses en situació d’insolvència al procediment de concurs de creditors.
 • Reestructuracions empresarials.
 • Defensa davant la jurisdicció mercantil: impugnació d’acords socials, accions de responsabilitat d’administradors

Dret administratiu

 • Expedients sancionadors
 • Procediments administratius
 • Defensa davant la jurisdicció contenciós-administrativa

Dret penal

 • Delictes contra la hisenda pública
 • Delictes econòmics
 • Responsabilitat dels administradors, delictes societaris
 • Delictes contra la els drets dels treballadors
 • Defensa davant la jurisdicció penal de persones físiques i jurídiques.
 • Compliance Penal

 

 

 

Punts de venda