SERVEIS JURÍDICS

ASSESSORAMENT I DEFENSA JURÍDICA EN DRET PENAL

Referència: DRET PENAL

DRET PENAL

Dret penal

  • Delictes contra la hisenda pública
  • Delictes econòmics
  • Responsabilitat dels administradors, delictes societaris
  • Delictes contra la els drets dels treballadors
  • Defensa davant la jurisdicció penal de persones físiques i jurídiques.
  • Compliance Penal

...