SERVEIS JURÍDICS

ASSESSORAMENT I DEFENSA JURÍDICA EN DRET FISCAL

Referència: DRET FISCAL

DRET FISCAL

Dret fiscal

  • Inspeccions tributàries
  • Sancions tributàries
  • Liquidació d’impostos (ITP/AJD, Suc. i Donacions, Plusvàlua, …)
  • IRPF
  • Recursos econòmic-administratius

 


...