SERVEIS JURÍDICS

ASSESSORAMENT I DEFENSA JURÍDICA EN DRET CIVIL

Referència: DRET CIVIL

DRET CIVIL

Dret civil

  • Redacció y revisió de tot tipus de contractes
  • Dret de successions: herències, reclamació de legítimes
  • Defensa davant la jurisdicció civil: judici monitori, canviari, ordinari, execucions, etc.

 


...