SERVEIS JURÍDICS

ASSESSORAMENT I DEFENSA JURÍDICA EN DRET ADMINISTRATIU

Referència: DRET ADMINISTRATIU

DRET ADMINISTRATIU

Dret administratiu

  • Expedients sancionadors
  • Procediments administratius
  • Defensa davant la jurisdicció contenciós-administrativa

 


...