Carn de cabrit

Cabrit criat a Siurana.

Aquesta carn, cria de cabra catalana barrejada està elaborada com abans, els cabrits s'alimenten principalment de la llet de la mare fins al dia que van a l'escorxador. Tenen un complement d'alfals, moresc i també palla a disposar. Salten i corren i respiren l'aire pur de Siurana.

Per tal de garantir el millor gust i assumint el risc d'estellar algun os, tallem tota la carn a ma.


...