ERP

ERP en català

Referència: CONEIX ERP

Coneix va néixer l'any 2002 com un encàrrec conjunt de 4 enginyeries i 2 centres d'Innovació Tecnològica a Catalunya per a programar un software que permetés registrar el coneixement d'aquestes organitzacions i gestionar-les de manera òptima. Ja en aquell moment Coneix va concebre l'eina com a 100% web, abans inclús que existís la paraula núvol en l'àmbit informàtic!
Coneix ha anat creixent al llarg dels anys conjuntament amb els seus clients, especialment empreses d'enginyeria, despatxos d'arquitectura, i empreses d'àmbit de serveis professionals.


...