Assessorament Laboral

[MARCA]

Oferim assessorament, planificació i gestió integral de personal com a eix central de la gestió de l'empresa

L’assessorament, la planificació i gestió de personal acurada son claus en la gestió empresarial, per això us oferim els següents serveis:

 • Auditoria i gestió laboral integral d’empreses
 • Prestacions de Seguretat Social
 • Assessorament i gestió laboral d’empreses
 • Nòmines i Assegurances Socials
 • Assessorament de les millors modalitats contractuals
 • Inspeccions de Treball
 • Bonificacions a la contractació de treballadors
 • Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Auditoria Laboral
 • Règims especials de la Seguretat Social
 • Prestacions de Seguretat Social: Jubilació ordinària, anticipada, flexible i activa. Viudetat. Incapacitats Permanents. Pensions no Contributives. 

...