Assessorament Fiscal i Comptable

[MARCA]

Assessorament comptable. Gestió fiscal. Alertes legals. Comptabilitat a domicili. Us defensem davant l’Agència Tributària en actuacions de control i inspecció tributària. Treballem per una fiscalitat justa.

Planificació i estalvi fiscal.

Assessorament comptable. Gestió fiscal. Alertes legals. Comptabilitat a domicili.

 • Assessorament i confecció de les declaracions fiscals trimestrals i anuals
 • Planificació i assessorament fiscal
 • Anàlisi dels estats financers de les empreses
 • Seguiment empresarial
 • Confecció i assessorament comptable
 • Formació comptable
 • Comptabilitat a domicili: Un assessor comptable a casa vostra

Procediments Tributaris

Us defensem davant l’Agència Tributària en actuacions de control i inspecció tributària. Treballem per una fiscalitat justa.

 • Procediments de Gestió Tributària: Requeriments, expedients de comprovació de l’Agència Tributària.
 • Inspeccions Tributàries
 • Procediments de Recaptació
 • Derivacions de Responsabilitat
 • Recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu

...