ARGOS TRADING

Referència: ARGOS-TRADING

ASSESSORIA A LA INTERNACIONALITZACIÓ PER A PIMES INDUSTRIALS

ASSESSORIA A LA INTERNACIONALITZACIÓ PER A PIMES INDUSTRIALS.

ARGOS, entre altres activitats, està enfocada al assessorament i acompanyament a les empreses que comencen a exportar o que ja estan exportant; a força organitzacions, es produeixen “buits” per dur a terme determinades accions i projectes que per diversos motius no s’acaba endegant: falta de temps, falta de recursos humans, o senzillament que aquestes accions o projectes potser no meriten la dedicació d’ una persona o la “distracció” dels col•laboradors. Amb el cost de oportunitat que això pot representar.
QUÈ FEM I COM PODEM AJUDAR A LES PIMES
 En el àmbit d’empreses INDUSTRIALS i BENS D’EQUIP
 Dins les àrees de EXPORTACIÓ i INTERNACIONALITZACIÓ
 Sempre com a externs i sota el model PER PROJECTES.
Quina cosa dona a les empreses una total seguretat en tres aspectes:
a) en el cost (pressupost acordat)
b) en la durada del projecte, determinada i també acordada, i
c) en l’èxit (doncs igualment consensuem els objectius a assolir en cada projecte)
Funcionar així permet a mes, una flexibilitat i adaptació a les necessitats de cada moment i situació, poden treballar per períodes i/o per projectes contrets i també els recursos econòmics que s’hi dediquin, ja siguin fixos, com variables.

...
Dades de contacte